h Văn bản pháp quy ~ THĂNG LONG SÀI GÒN SECURITY 0824.508834 0986.738804

Wednesday, February 21, 2018

Văn bản pháp quy

 Văn bản mới : 

       Ngày 01/04/2008 Thủ Tướng chính phủ cho phép thực hiện việc trang bị công cụ hỗ trợ cho các lực lượng bảo vệ chuyên trách của các ngân hàng cổ phần thương mại và các tổ chức quỹ tín dụng theo công văn số 2051/VPCP - NP ngày 01/04/2008.

I. Căn cứ pháp lý :

1. Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/06/2011
2. Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/04/2012
3. Thông tư 30/2012/TT-BCA ngày 29/05/2012
4. Nghị định 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001
5. Quyết định 404/QĐ-BNV ngày 15/07/1995
6. Thông tư số 10/2002/TT-BCA ngày 26/08/2002.

II. Đối tượng được trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ :

      Theo nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/04/2012 của chính nphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2012.

1. Quân đội nhân dân.
2. Công an nhân dân.
3. Công an xã, dân quân tự vệ.
4. Kiểm lâm, đội kiểm tra chống buôn lậu hải quan, hải quan cửa khẩu, đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.
5. Ban, đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
6. Ban bảo vệ tổ dân phố, bảo vệ an ninh phường xã.
7. Trường, trung tâm huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động.
8. An ninh hàng không.
9. Thi hành án dân sự.
10. Thanh tra chuyên nghành thủy sản, lực lượng kiểm ngư.
11. Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội.

III. Thủ tục xin giấy phép mua công cụ hỗ trợ :

1. Công văn đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ ( theo mẫu qui định chung ).
2. Bản sao quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Quyết định của tổ chức, doanh nghiệp thành lập tổ bảo vệ chuyên trách phòng ban, tổ bảo vệ ( theo from mẫu hiện tại ).
4. Giấy chứng nhận bảo vệ đã qua huấn luyện nghiệp vụ do phòng PX 28 cấp.
5. Giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân của người được giới thiệu đến mua công cụ hỗ trợ.
  
    Nộp hồ sơ tại phòng PC64 hoặc C64 trực thuộc công an tỉnh hoặc thành phố nơi đơn vị đóng.

IV. Thủ tục mua công cụ hỗ trợ tại công ty :

      Sau khi được PC64 hoặc C64 cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ, người mua đến công ty để mua công cụ hỗ trợ phải mang theo các giấy tờ sau :
+ Bản chính giấy phép mua công cụ hỗ trợ vẫn cò giá trị hiệu lực. trong đó ghi rõ số lượng và chủng loại cho phép mua.
+ Giấy giới thiệu của cơ quan đơn vị có ghi rõ tên và số chứng minh nhân dân của người đến mua.

V. Thủ tục đăng ký giấy phép sử dụng :

      Sau khi mua được công cụ hỗ trợ, đơn vị phải làm thủ tục đăng ký sử dụng tại PC 64 hoặc C64. hồ sơ gồm :

+ Bản sao giấy phép mua công cụ hỗ trợ của công ty.
+ Bản sao hóa đơn tài chính của công ty, hồ sơ gốc của sản phẩm.
+ Bản kê số lượng và chủng loại hàng hóa theo hồ sơ xin mua tai PC64.